ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים כלל ארציים > הועד למען רחוב הנביאים

שם הארגון הועד למען רחוב הנביאים
תיאור הארגון הועד למען רחוב הנביאים הינו ארגון הפועל החל משנת 1996
למען שימור רחוב הנביאים ההיסטורי אשר נמצא במרכז ירושלים.
זאת לאור תוכניות שונות ורחבות היקף המאיימות להרחיב
את הרחוב, להרוס את אופיו ורבים מהבניינים ההיסטוריים
הייחודיים הקיימים לאורכו ובסביבתו.
 
כתובת הלני המלכה 13, ירושלים
מיקוד 95101
טלפון 02-6257682
טלפון נוסף 02-6257682
פקס 02-6234155
דוא"ל segalh@gmail.com
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים