ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים כלל ארציים > המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

שם הארגון המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
תיאור הארגון המועצה פועלת למניעת הרס אתרים, מבנים, מתחמים ושרידים אותנטיים של תהליכים היסטוריים, התיישבותיים וארכיטקטונים שהתרחשו בעקבות ההתיישבות בארץ ישראל בשלוש מאות השנים האחרונות, לעידוד תוכניות שימור, לשיקום מבנים ומרקמים היסטוריים, לפיתוח המבנים ואחזקתם לאחר השיקום, להקניית הערכים החינוכיים של שימור המורשת הבנויה בא"י כנדבך בהיסטוריה התרבותית, להפצת מידע ולהדרכה בפעילות שימור, לפרסום מפעלי השימור של מבנים ואתרים היסטוריים ברחבי הארץ.
 
כתובת בית הספר החקלאי, מקווה ישראל
מיקוד 58910
טלפון 03-5059197
טלפון נוסף 03-5059197
פקס 03-5034828
דוא"ל shimur@shimur.org.il
אתר הבית http://www.shimur.co.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים