ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור הצפון > עמותה לרווחת נחף וקידומה

שם הארגון עמותה לרווחת נחף וקידומה
תיאור הארגון פועלים למען שיפור איכות החיים והסביבה בנחף.
 
כתובת נחף
ת.ד. 414 מיקוד 20137
טלפון 04-9081639
טלפון נוסף 04-9081639
פקס 04-9581326
דוא"ל nahif1@zahav.net.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים