ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור הדרום > נגב בר קיימא

שם הארגון נגב בר קיימא
תיאור הארגון עמותה הפועלת בנגב משנת 1998 הוקמה למטרות: יזום, תמיכה וסיוע לציבור בכל פעילות

העוסקת במניעת מפגעים סביבתיים, שיקום מפגעים ושימור הסביבה, תכנון ושימוש מתחשב במשאבי הטבע והסביבה בנגב .

 
כתובת עומר
ת.ד. 125 מיקוד 84965
טלפון 08-6909204/5
טלפון נוסף 08-6909204/5
פקס 08-6469247
דוא"ל negev@org.il, sustaing@netvision.net.il
אתר הבית http://www.negev.org.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים