ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור המרכז > מתנ"ס קלנסואה

שם הארגון מתנ"ס קלנסואה
תיאור הארגון פעילות קהילתית בקרב תושבי קלנסוואה בתחום החינוך, החברה, התרבות וענייני סביבה.
 
כתובת קלנסואה
ת.ד. 5406 מיקוד 42837
טלפון 09-8783164
טלפון נוסף 09-8783164
פקס 09-8783164
דוא"ל kalansua@matnasim.org.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים