ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור הצפון > זיכרון חופשית לאיכות הסביבה

שם הארגון זיכרון חופשית לאיכות הסביבה
תיאור הארגון עמותת מתנדבים העוסקת בבעיות איכות סביבה וחיים בזכרון יעקב.
 
כתובת זיכרון יעקב
ת.ד. 33 מיקוד 30900
טלפון 052-2790904
טלפון נוסף 052-2790904
פקס 04-6399308
דוא"ל mayplor@walla.com
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים