ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים כלל ארציים > הפורום הישראלי לאומנות אקולוגית

שם הארגון הפורום הישראלי לאומנות אקולוגית
תיאור הארגון הפורום הנו גוף פעיל, בעל דעה בנושאים סביבתיים, אמנותיים, הפועל בנקודת התפר בין אמנות וסביבה, לקידום מדיניות בת קיימא בישראל, לקידום פרויקטים של אמנים יחידים/ קבוצות/ אמנים ומדענים ובלבד שיבטאו חקר עצמי לחידוד ראייתנו, להעלאת רגישותנו ולהפניית תשומת ליבנו בכל הקשור לאקולוגיה וסביבה. יעדינו הוא העלאת מודעות החברה בישראל לסוגיות סביבתיות ולנושאים כגון שימור ושיקום באמצעות אמנות למעשה זוהי העמותה היחידה בישראל הכוללת אמנים ומדענים למען הסביבה . מטרותינו העיקריות הן קידום יצירות הפועלות לחידוד בעיה/ מפגע סביבתי, ולקרוב בין האדם והסביבה שבה הוא חי, קידום המודעות הציבורית לערוב אמנים אקולוגים במסגרות תכנון ופיתוח, . יצירת מסגרת לדיאלוגים קבועים בין אמנים - אדריכלים - מדענים - גופים ירוקים - נציגי וועדות תכנון, מקבלי ההחלטות בנושאי איכות סביבה - תושבים - טבע, שיתוף האמנות בחינוך סביבתי והצעת פתרונות לא שגרתיים לבעיות סביבתיות. פיתוח משמר.


 
כתובת ד.נ. עמק האלה, ליאון
ת.ד. 93 מיקוד 99835
טלפון 02-9912101
טלפון נוסף 02-9912101
פקס 02-9912153
דוא"ל shai-stu@inter.net.il
אתר הבית http://www.eco-art.co.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים