ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור המרכז > העמותה לאירועי יום כדור הארץ

שם הארגון העמותה לאירועי יום כדור הארץ
תיאור הארגון מקיימת אירוע מרכזי רב משתתפים לציון יום כדור הארץ הבינ"ל, הנחגג ב-22 לאפריל ברחבי העולם זה כ 30 שנה. מטרות העמותה: שמירה על איכות הסביבה והטבע בארץ ובעולם, שיתוף פעולה עם גורמים לאומיים ובין לאומיים בשמירה על הסביבה, קיום אירועי יום כדור הארץ הבינ"ל בישראל
 
כתובת שלום עליכם 48, תל אביב
מיקוד 63344
טלפון 03-5218510
טלפון נוסף 03-5218510
פקס 03-5218510
דוא"ל earthman@hotmail.co.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים