ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור הצפון > הסביבה-אגודה ישראלית לשמירת הסביבה

שם הארגון הסביבה-אגודה ישראלית לשמירת הסביבה
תיאור הארגון הסביבה הנה ארגון סביבתי התנדבותי, מלכ"ר .
עמותת הסביבה פועלת במשגב משנת 1991 והיא הוקמה במטרה להיאבק במפגע סביבתי, העתקת מפעל המלט נשר לצפון. העמותה הוקמה ע"י תושבי המקום ומאז ועד היום היא פועלת למען קידום האינטרס הציבורי בכל הקשור להיבטים הסביבתיים באזור תוך שיתוף פעולה מקומי וארצי. העמותה ממומנת מתמיכת החברים, תושבי האזור, ומתמיכת קרנות התומכות בקידום פרויקטים ספציפיים.
בהיבט המקומי מתרכזות פעילויותינו בשני מישורים:
א. מישור פרואקטיבי – הכולל קידום עשייה חינוכית סביבתית למען הגברת המודעות לחשיבותו של הנושא הסביבתי ולהשפעתו על איכות חיינו ובריאותנו. אנו מאפשרים הסתכלות רחבה על הנושא הסביבתי למען יצירת הבנה ואכפתיות ומספקים כלים שיאפשרו לקיחת אחריות יומיומית. כיום אני מתרכזים בחינוך הקהילה תוך התמקדות בנושא הפסולת והצריכה החכמה.
אנו מודים לקרן של"י, לקרן פורד, למשרד לאיכות הסביבה, לקרן ברכה ולקולחי משגב על תרומתם ועל תמיכתם בקידום פעילויותינו אלו.
ב. מישור ריאקטיבי – הכולל מאבקים כנגד מפגעים סביבתיים במטרה למזערם עד למינימום. אנו שותפים ביחידה הסביבתית של אזורי התעשייה והדבר מאפשר לנו לדאוג לערכי השמירה על הסביבה גם בתעשייה שבאזור. אנו מאמינים כי ניתן לחיות גם לצד התעשייה אך חשוב לעשות זאת בצורה נכונה ובתנאי שלא ישתלם לזהם. פעילויותינו מתמקדים בנושא זיוהם אוויר וקרקע, זיהום נחלים, אנטנות סוללריות, מחצבות ופסולת. אנו פועלים בשיתוף עם הקהילה ועם ארגונים נוספים הקיימים באזור. אנו שותפים בקואליציה לבריאות הציבור הפועלת באזור הצפון להגברת המודעות לקשר שבין איכות הסביבה לבריאות התושבים וכן בקואליציה יהודית ערבית למען השמירה על שמורת הטבע נחל שג'ור ולמען הפסקת זיהום הנחל. 
כתובת ד.נ.משגב, קורנית
מיקוד 20181
טלפון 04-9999124
טלפון נוסף 04-9999124
פקס 04-9999052
דוא"ל hasviva@hasviva.org.il
אתר הבית http://www.hasviva.org.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים