ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור המרכז > המועצה הלאומית להתנדבות (איכ"ס)

שם הארגון המועצה הלאומית להתנדבות (איכ"ס)
תיאור הארגון הפורום מארגן את הטקס השנתי של מגן השר לאיכות הסביבה



 
כתובת החשמל 18, תל אביב
ת.ד. 36259 מיקוד 65117
טלפון 03-5608888
טלפון נוסף 03-5608888
פקס 03-5606670
דוא"ל info@ivolunteer.org.il
אתר הבית http://www.ivolunteer.org.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים