ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור ירושלים > רמות למען הסביבה

שם הארגון רמות למען הסביבה
תיאור הארגון 'רמות למען הסביבה' היא עמותת grassroots ירושלמית הקיימת משנת 2001

מטרות העמותה כוללות:
• שמירה על שטחים פתוחים ערכיים בירושלים, המאוימים ע"י פיתוח מסיבי
• חינוך אקולוגי והעלאת המודעות להגנת הסביבה לתלמידי השכונה ותושביה
• עידוד מחזור וקידום פרויקטים של שכונה מקיימת

פעילות העמותה כוללת:
• פעילות ציבורית ומשפטית למניעת גריעת מצפה נפתוח מתמ"א 22 , דהיינו ביטול ייעודוהנוכחי כיער טבעי לשימור
• פעילות בשטח- סיורים לכל מגזרי האוכלוסיה
• פעילות וסיורים לבתי"ס וגנים במצפה נפתוח סביב נושאים שונים, סדנאות בבתי"ס בתחום איכה"ס
• שיתופי פעולה עם קק"ל, (הכרזת מצפה נפתוח ע"י קק"ל כיער קהילתי), פארק ירושלים, החברה להגנת הטבע, מינהל קהילתי רמות אלון ועוד
• הגשת תוכנית סטטוטורית חלופית מטעם תושבי השכונה, לשימור מצפה נפתוח כפארק טבע ומורשת; במצפה נפתוח מתקיים מגוון ביולוגי עשיר במיוחד ואקוסיסטמה שלמה ומתפקדת, וליד הפארק מוצע להקים מרכז אקולוגי –חינוכי, החסר היום בעיר. היום, המקום מהווה ריאה ירוקה יחידה וחיונית לתושבי צפון העיר, ומוקד לפעילות נופש ופנאי מגוונת לתושבים ומבקרים מחוץ לעיר.

בשנת 2008 זכיית העמותה בעתירתה לבג"צ הביאה לביטול תוכנית בניה מפורטת במצפה נפתוח, אולם המאבק לשימור אתר ייחודי זה טרם הוכרע והיום תלויה ועומדת עתירה חדשה של העמותה נגד שינוי יעוד הקרקע.

FB: Save the Jerusalem Forest
https://www.facebook.com/pages/Save-the-Jerusalem-forest/296058857203169
 
כתובת אבן שמואל 37/4, ירושלים
מיקוד 9720103
טלפון 02-5865376
טלפון נוסף 02-5865376
דוא"ל ramotenv@gmail.com
אתר הבית www.ramotenv.com
תמונת הארגון
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים