ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור המרכז > הפורום למען אוויר לנשימה

שם הארגון הפורום למען אוויר לנשימה
תיאור הארגון קבוצה הפועלת למאבק בזיהום אוויר מתחבורה ומתעשיה
 
כתובת תל-אביב
ת.ד. 21793 מיקוד 61217
טלפון 050-319134
טלפון נוסף 03-6916799
דוא"ל weiser@hotmail.co.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים