ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים כלל ארציים > תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל

שם הארגון תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל
תיאור הארגון תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל הנה עמותה ללא מטרות רווח, הפועלת לקידום תחום התיירות האחראית, המתחשבת והתורמת לסביבה ולקהילה בישראל מאז 2008. העמותה הינה ארגון הגג בתחום התיירות האקולוגית ומשמשת כגורם מקצועי המוכר בארץ ובעולם ומספק ידע וכלים לפיתוח וקידום תיירות זו בארץ.
מטרותיה העיקריות של העמותה: קידום התיירות האקולוגית כמנוף ומנוע לשימור הסביבה ורווחת הקהילה תוך קידום ערכי שיווין ושלום אזורי. העלאת המודעות וקידום החינוך בתחום התיירות האקולוגית. הקניית ידע וכלים לבעלי עניין לצורך פיתוח הולם של תשתית התיירות האקולוגית.
 
כתובת גולי קניה 6, ת"א
מיקוד 69717
טלפון 054-9989922
טלפון נוסף 03-5463172
דוא"ל info@ecotourism.org.il
אתר הבית http://www.ecotourism.org.il
תמונת הארגון
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים