ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים כלל ארציים > אחו"ה בכרם

שם הארגון אחו"ה בכרם
תיאור הארגון אחו"ה = אקולוגיה, חברה והתחדשות יהודית/ערכית.
הארגון הינו קהילה שמטרתה קידום אחריות חברתית וסביבתית.


 
כתובת בית הכרם 8, ירושלים
מיקוד 96343
טלפון 02-6435113
טלפון נוסף 02-6435113
פקס 02-6436113
אתר הבית http://www.achvabakerem.org/
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים