ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור הצפון > עמותת אמת מטרידה

שם הארגון עמותת אמת מטרידה
תיאור הארגון جمعية حقيقة مقلقة / עמותת אמת מטרידה / An Inconvenient Truth Association

מטרות הארגון:
הגברת המודעות בקרב הציבור על ההתחממות הגלובלית של כדור הארץ.
הגברת מעורבות הציבור למניעת סכנות הנובעות מההתחממות הגלובלית של כדור הארץ.
עידוד פרויקטים להפחתת אפקט החממה.


 
טלפון 04-6337315
טלפון נוסף 054-2299523
דוא"ל sohad.ametmtreda@gmail.com
תמונת הארגון
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים