ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור המרכז > אקונט

שם הארגון אקונט
תיאור הארגון מחקר וחינוך סביבתי
 
כתובת הר ארגמן 950 6ב', מודיעין
מיקוד 71908
טלפון 08-9261093
טלפון נוסף 08-9261093
דוא"ל alontal@bgu.ac.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים