ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים מאיזור המרכז > עמותת המשולש הירוק

שם הארגון עמותת המשולש הירוק
תיאור הארגון עמותת המשולש הירוק קמה על מנת לקדם את השמירה על איכות הסביבה במשולש הצפוני. העמותה פועלת להקמת מערך של פעילים ולהכשירם כנאמני איכות הסביבה שיוכלו לתרום ולפעול בתחום זה. העמותה יוזמת פרוייקטים במוסדות החינוך של היישובים.
 
כתובת כפר ערערה
ת.ד. 175 מיקוד 30026
טלפון 052-3142307
טלפון נוסף 052-3142307
דוא"ל inabeelabc@walla.co.il
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים