ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים

ארגונים כלל ארציים > עמותה ישראלית לייזום בניה ירוקה ובת קיימא

שם הארגון עמותה ישראלית לייזום בניה ירוקה ובת קיימא
תיאור הארגון העמותה הישראלית לייזום בניה ירוקה ובת קיימא הוקמה בשנת 2004 במטרה לקדם את המודעות והיכולות המקצועיות בתחום הבנייה הירוקה (בנייה בת קיימא). העמותה פועלת בשיתוף מכון התקנים לנושא תקן 5281 לעניין ליווי פרוייקטים והכשרת מלווי פרוייקטים לבניה ירוקה ופועלת בשיתוף עם התאחדות התעשיינים לקידום הנושא בקרב התעשייה.
העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים המקדמים את הנושא בעולם ובינהם IISBE וארגון WGBC האמריקאי.

בין מטרות העמותה ניתן לציין את :
1. העמקת המודעות והיכולות המקצועיות בתחום הבניה הירוקה.
2. יצירת מקורות כלכליים ותמריצים, בנוסף לחסכון בעלויות הבניה.
3. הקמת מרכז מידע לציבור היזמים והמתכננים.
4. מיסוד שיטות להערכה והסמכה של פרוייקטים.
5. הגברת מודעות הציבור לנושא.
6. פיתוח יחסי גומלין בינלאומיים.

 
טלפון 077-5040146
טלפון נוסף 077-5040146
פקס 153-77-5040146
דוא"ל office@iisbeisrael.org
אתר הבית http://www.iisbeisrael.org
תמונת הארגון
חזרה לרשימת הארגונים

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים