ארגוני הסביבה
ארגונים מאיזור הצפון
ארגונים מאיזור המרכז
ארגונים מאיזור ירושלים
ארגונים מאיזור הדרום
ארגונים כלל ארציים
	SELECT
						id, companyName, data AS reagon
					FROM
						cst
					INNER JOIN
						prop ON name = 'reagon' AND cstID=cst.id
					WHERE
						prop.data = 'all'
						AND disabled != 'Y'
					ORDER BY
						BINARY(LCASE(companyName))
				

ארגונים כלל ארציים

 1. אגודה ליחסי אדם וטבע
 2. אחו"ה בכרם
 3. איגוד אדריכלי נוף
 4. איגוד נשים אקדמאיות
 5. אקו אושן
 6. אקולנוע
 7. ארגון הביומימקרי הישראלי
 8. ארגון לגננות ונוף בישראל
 9. בוסתן לשלום
 10. בני ברית
 11. הועד למען רחוב הנביאים
 12. החברה להגנת הטבע
 13. הירוקים - עמותה לשמירה על איכות הסביבה והחיים
 14. המועצה הישראלית לבנייה ירוקה
 15. המועצה לישראל יפה
 16. המועצה למניעת רעש וזיהום אוויר (מלר"ז)
 17. המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
 18. המרכז הבין דתי לפיתוח בר קיימא
 19. העמותה לכלכלה בת קיימא
 20. הפורום הישראלי לאומנות אקולוגית
 21. הפורום הישראלי לאנרגיה
 22. הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות
 23. ויצו
 24. חוגי הסיור של קק"ל ( ע"ש אורי מימון )
 25. חרדים לסביבה
 26. טבע עברי
 27. ידידי הסיסים
 28. יוזמת האנרגיה הטובה
 29. ירוק עכשיו
 30. ישראל בשביל אופניים
 31. מגמה ירוקה
 32. מחמל"י
 33. מרחב - התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל
 34. מרכז השל
 35. סביבה ישראל
 36. עמותה ישראלית לייזום בניה ירוקה ובת קיימא
 37. פעולה ירוקה
 38. צלול
 39. קיימא - מרכז לתכנון ועיצוב מקיים בישראל
 40. קק"ל
 41. רשת ערים בריאות בישראל
 42. שומרה לסביבה טובה
 43. תחבורה בדרך שלנו
 44. תחבורה היום ומחר
 45. תיירות אקולוגית ובת קיימא ישראל

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים