שלטון מקומי
ועדות איכות הסביבה
ניוזלטר לועדות איכות הסביבה
כנסים ואירועים
מידע מקצועי
תמונות ועדות איכות סביבה
מצביעים על מה שחשוב

מידע מקצועי

הצעות לקידום בועדת איכות הסביבה, מאיה קרבטרי ויעל זילברשטיין
 
הרצאות מקצועיות שנתנו לנציגים במפגשי הייעוץ:

שיתוף הציבור בתכנון (תקציר), אדר' אביגיל דולב

כלים משפטיים להתמודדות עם מפגעי סביבה, עו"ד דורית ניסנבאום

שיתוף הציבור בתכנון (תקציר), לואיס בר ניר ונועה גכט

עיתונות מקומית כמנוף לקידום איכות סביבה ומאבקים סביבתיים, ראובן קפלן

תקציר דברי סגן ראש עיריית חיפה, אדר' שמואל גלבהרט, מפגש לנציגים בועדות איכות סביבה

שימוש בכלים משפטיים להתמודדות עם מפגעי סביבה, עו"ד ענת מוסנקו

שיתוף ציבור בתכנון, נועה גכט

מוסדות התכנון - תמצית מבנה ארגוני, דורית חובב

שילוב הקהילה בפעילות לאיכות הסביבה, זיו כהן

פעילות ציבורית בתוך מערכת מוניציפאלית, יאיר קמייסקי

שימוש בכלים משפטיים להתמודדות עם מפגעי סביבה (תקציר), עו"ד חנן מנדל

שימוש בכלים משפטיים להתמודדות עם מפגעי סביבה (תקציר), עו"ד עפר קוט


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים