צדק סביבתי
צדק סביבתי
מהו צדק סביבתי
מפגשים
דוחות ופרסומים

דו"חות ופרסומים

מסמך מדיניות 2008

 

דו"ח (אי) הצדק הסביבתי 2007


דו"ח (אי) הצדק הסביבתי 2006


דו"ח (אי) הצדק הסביבתי 2005


מדריך לשילוב "נספח חברתי-קהילתי" בתהליכי תכנון ובנייהחיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים