צדק סביבתי
צדק סביבתי
מהו צדק סביבתי
מפגשים
דוחות ופרסומים

מהו צדק סביבתי?

צדק סביבתי: הגדרת הרשות להגנת הסביבה בארה"ב:

הרשות להגנת הסביבה בארה"ב (EPA) הגדירה ב- 1993 את המושג "צדק סביבתי" כך:
"טיפול הוגן ומעורבות בעלת משמעות של כלל האוכלוסייה ללא קשר למוצא, צבע, לאומיות או הכנסה ובהתייחס לפיתוח, יישום ואכיפה של חוקים סביבתיים, תקנות ומדיניות".

"טיפול הוגן משמעו: אף לא קבוצת אוכלוסין אחת, כולל קבוצות מיעוטים אתניים או סוציו אקונומיים, צריכה לשאת בחלוקה בלתי פרופורציונלית של השלכות סביבתיות שליליות הנגרמות מפעולות תעשייה, רשויות מוניציפאליות או מביצוע תכניות ומדיניות ברמה המקומית, האזורית והלאומית.

מעורבות משמעותית פירושה (1) מתן הזדמנות ממשית לתושבי הקהילות הנפגעות, לקחת חלק בהחלטות בנוגע לפעילות שמשפיעה על סביבתם ו/או בריאותם. (2) תרומת הציבור יכולה להשפיע על החלטות רשויות הממשל (3) דאגות של כל השותפים המעורבים יילקחו בחשבון בתהליך קבלת ההחלטות (4) מקבלי ההחלטות יסייעו למעורבותם של הנפגעים.

צדק סביבתי הוא מטרה שיש להשיגה עבור כל קבוצות האוכלוסייה ויחידים ברחבי המדינה.

צדק סביבתי יושג כאשר כל אדם, ללא קשר למוצאו, תרבותו או הכנסתו, ייהנה מאותה מידה של הגנה מפני סיכונים סביבתיים וגישה שווה לתהליך קבלת ההחלטות להיות זכאים לסביבה בריאה שבה חיים, לומדים ועובדים".


מתוך: אתר האינטרנט של הרשות להגנת הסביבה בארה"ב
http://www.epa.gov/compliance/environmentaljustice

חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים