צדק סביבתי
צדק סביבתי
מהו צדק סביבתי
מפגשים
דוחות ופרסומים

צדק סביבתי

ועדת המעקב לצדק סביבתי הוקמה ביזמת "חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל". חיים וסביבה רואה את הצדק הסביבתי כסוגיה בעלת חשיבות חברתית-לאומית המורכבת משני צירי התייחסות/ שני צדדים של אותו מטבע:
האחד, הנפגעים מההרס הסביבתי, ממטרדים וזיהומים, עליהם נמנים באופן קבוע חלקים גדולים מהאוכלוסייה בישראל, ובמיוחד, קבוצות מיעוט מקופחות ובהם: עניים, ערבים, תושבי הפריפריה, תושבים סביב ריכוזי תעשיה, עיירות פיתוח, הציבור החרדי, מבוגרים וחולים.
מן העבר השני, הפוגעים, האינטרסים העומדים מאחורי אי-מניעת המפגעים הסביבתיים, השיקולים הזרים וההתעלמות מהדרישות להפחית הזיהומים ולסלק המטרדים.

בבסיס עבודת הוועדה מונחת התפיסה שהתמודדות עם סוגית הצדק הסביבתי מחייבת ראיה סביבתית – חברתית רחבה וקידום הפתרונות חייב להיעשות על בסיס הוגנות וחלוקה שוויונית יותר של משאבים וסיכונים סביבתיים.
מגמת הועדה היא ליצור מודעות ולהשיג הסכמה רחבה למהלכי שינוי, בשיתוף נציגי הקבוצות הנפגעות.

הארגונים החברים בועדת המעקב לצדק סביבתי

ועדת המעקב מורכבת מקואליציה של ארגונים חברתיים וסביבתיים רבים, ביניהם (לפי סדר אלפאביתי):

אדם טבע ודין, אגודת הגליל, אזרחים למען סביבה בגליל, אל ראזי-אלטאולביה, אקונט, בוסתן לשלום, במקום-מתכננים למען זכויות תכנון, החברה להגנת הטבע, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, הפורום למען תחבורה ציבורית, הקואלציה היהודית ערבית למען שמורת שג'ור בגליל, הקואליציה לבריאות הציבור בצפון, הקליניקה לצדק סביבתי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן, הקליניקה לצדק סביבתי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, הקשת הדמוקרטית המזרחית, חיים וסביבה, חרדים לסביבה, ידידי כדוה"א המזה"ת, מכון ערבה ללימודי סביבה, לינק לאיכות הסביבה, מהפך, מגמה ירוקה, מוסוואה, מרכז השל, מתנ"ס קלנסואה, עמותת התקווה (אל-אמל), עמותת נג'ה, עמותת קהילה - בית שמש, פורום דו קיום בנגב, פעולה ירוקה, רהט ירוקה, רופאים לזכויות אדם, שומרה לסביבה טובה, שתי"ל, תחבורה היום ומחר.חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים