היסטוריה

תמונת מצב 2007חיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה
המטרה: הגברת מעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות המשפיעות על בריאותו וסביבתו

מאת: עו"ד אלונה שפר (קארו), מנכ"ל

חיים וסביבה - ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל מאגד כ-100 ארגונים סביבתיים מכל רחבי הארץ. בין הארגונים הפעילים במסגרת "חיים וסביבה" ארגונים גדולים ומקצועיים כמו החברה להגנת הטבע, מרכז השל למנהיגות סביבתית וגרין-פיס, ארגוני צעירים וסטודנטים כמו "מגמה ירוקה", ועשרות ארגונים מקומיים המבוססים על פעילות מתנדבים מנהריה ועד אילת.

הגרעין הראשון של ארגון הגג "חיים וסביבה" נוסד בשנת 1975 על-ידי ח"כ לשעבר יוסף תמיר, בהשתתפות עזריה אלון, ממקימי החברה להגנת הטבע ואלוף אברהם יפה, מנכ"ל רשות שמורות הטבע. תמיר שימש קודם לכן כיו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, וביוזמתו התקבלו בכנסת מספר חוקים סביבתיים חשובים ופורצי דרך.

כיום מובילים את פעילות "חיים וסביבה" היו"ר פרופ' דני רבינוביץ והמנכ"לית עו"ד אלונה שפר (קארו). מוסדות הארגון מורכבים מנציגי הארגונים החברים בו, תוך שמירת איזון בין ארגונים גדולים ומקצועיים לבין ארגוני השטח המבוססים על פעילות התנדבותית. ח"כ לשעבר תמיר מכהן כנשיא הכבוד של הארגון.

שנות התשעים הביאו פריחה של התנועה הסביבתית בישראל. בשנים אלה קמו ארגונים מקצועיים, ארגוני סטודנטים וצעירים, עשרות ארגונים מקומיים שהתמודדו עם מפגעים סביבתיים ובריאותיים, וסניפים מקומיים של ארגוני סביבה בינלאומיים. אך הפריחה של הארגונים הצביעה למעשה על תופעה כואבת ומתרחבת של מפגעים ומטרדים סביבתיים, שהפכו למנת חלקם של תושבים בכל רחבי הארץ. הארגונים החדשים נזעקו להתמודד עם עשרות ומאות מפגעים כאלה, כמעט בכל פינה של ישראל.

ארגון "חיים וסביבה" לקח על עצמו תפקיד מורכב אך חיוני בתנועה הסביבתית המתגבשת בישראל: מחד מהווה הארגון מסגרת תומכת לפעילותה של התנועה הסביבתית, המגיש סיוע מקצועי מגוון לארגוני השטח בכל רחבי הארץ; מאידך פועל "חיים וסביבה" מול מקבלי ההחלטות לקידום מדיניות של פיתוח מקיים, הלוקחת בחשבון את ההשלכות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של המצב הסביבתי בטווח המיידי ובעתיד הרחוק יותר; ובנוסף מקדם הארגון את מעמדם של ארגוני הסביבה בתהליכי קבלת ההחלטות של מסגרות ממלכתיות וציבוריות שונות.

כבר בשנת 1975יזםחיים וסביבהתיקון לחוק התכנון והבניה, שצירף – לראשונה – נציג של ארגון הגג כחבר בעל זכויות מלאות במועצה הארצית לתכנון ולבנייה. באותה שנה גם אורגנה השדולה הראשונה של חברי כנסת למען הסביבה.

בשנת 2002 חלה התקדמות נוספת במעורבות הציבור בתהליכי קבלת החלטות. ביוזמת "חיים וסביבה", אושר חוק לפיו מונו נציגים של ארגוני סביבה לועדות המחוזיות לתכנון ובניה ולועדות ממלכתיות נוספות העוסקות בנושאים המשפיעים על איכות הסביבה ובריאות הציבור, כחברים מלאים, הלוקחים חלק מרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות בועדות אלה, המעצבות את דמותה של הארץ. ארגוני הסביבה מיוצגים כיום ב-11 ועדות תכנון, ברשויות הנחלים ובועדות חשובות נוספות.

בשנת 2005 נעשה צעד חשוב נוסף לשילוב ארגוני הסביבה בתהליכי קבלת ההחלטות. הכנסת קיבלה תיקון לפקודת העיריות שחייב כל רשות מקומית להקים ועדה לאיכות הסביבה בתחומה "שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני-קיימא של הסביבה…". בהתאם לנוסח החוק, בועדה חברים שני נציגים של ארגוני סביבה מקומיים.

בעקבות התיקון לחוק החל תהליך מואץ של הקמת ועדות איכות סביבה ברשויות המקומיות בכל הארץ, ועד כה כבר הוקמו כ-80 ועדות כאלה. בהתקרב מועד הבחירות לרשויות המקומיות יש משמעות מיוחדת להתייחסות שנותנות העיריות והעומדים בראשן לנושאים סביבתיים, המקבלים משקל ניכר במערכת הציבורית המקומית.

מתוך מטרה להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בכל הדרגים בישראל פרסם חיים וסביבה שורה של דו"חות וניירות עמדה, שנכתבו על-ידי כלכלנים סביבתיים, פתחו דיון ציבורי ותקשורתי נרחב שהגיע אל הדרגים הבכירים ביותר בכנסת ובממשלה. הניתוחים הכלכליים שבוצעו בארגון "חיים וסביבה" שימשו גם בסיס לשורה של הסתייגויות סביבתיות שהועלו במסגרת דיוני הכנסת על תקציב המדינה בשנים האחרונות.

מחקר כלכלי מרכזי שבוצע במסגרת "חיים וסביבה" העלה, כי המשק מפסיד מידי שנה כמיליארד דולר על הטיפול בתחלואה הנובעת מהפגיעה של זיהום האוויר בבריאות הציבור. בכך נקבע, לראשונה, תג מחיר כלכלי מובהק לזיהום האוויר בישראל, הנובע בעיקר מתחנות הכוח של חברת החשמל, מבתי הזיקוק וממפעלי תעשייה, המשתמשים כולם במקורות אנרגיה מזהמים.

מחקרים נוספים שפורסמו העלו, כי הממשלה מתעלמת מהחלטות עקרוניות שקיבלה בעבר ובכך גורמת להפסדים עצומים למשק ולפגיעה בבריאות הציבור בהיקף נרחב. הממשלה וחלק מהמשרדים קיבלו החלטות עקרוניות לקדם מדיניות של "פיתוח בר קיימא", וביחידות ממשלתיות שונות אף הוכנו תכניות עבודה לצמצום מרחיק לכת של הוצאות המשק על אנרגיה, מים, פיתוח קרקעות ועוד. ברם, מהניתוח של כלכלני "חיים וסביבה" הסתבר, כי ברוב משרדי הממשלה אין להצהרות על פיתוח בר-קיימא והגנה על הסביבה ביטוי מעשי בתקציב, וחלק מהם אף פועלים בדרך הפוגעת למעשה בסביבה.
בפניה לראש הממשלה בעקבות הממצאים שהעלו מחקרים אלה כתבה עו"ד אלונה שפר (קארו): "בשעה שהעולם כולו משקיע משאבים ניכרים בתחום איכות הסביבה ואנרגיה לא-מזהמת, הממשלה נוהגת בראייה קצרת טווח וקצרת ראות, מתעלמת מהחלטות שקיבלה בעבר, וגורמת לנזקים חמורים לבריאות הציבור ולמשאבי הטבע". עו"ד שפר קראה לראש הממשלה לפעול מייד לביצוע החלטות הממשלה שנועדו לקדם פיתוח בר-קיימא, לשמור על בריאות הציבור ולחסוך למשק מיליארדי שקלים, למשל בתחום האנרגיה.
המחקרים הכלכליים הניבו דיאלוג עם שרים, חברי כנסת ופקידים בכירים במשרדי הממשלה השונים, כמו-גם תהודה תקשורתית רחבה. בנוסף, הפך "חיים וסביבה" לגורם משמעותי בדיאלוג עם המגזר העסקי. עו"ד שפר (קארו) עמדה בראש צוות שקבע את הקריטריונים לפרק הסביבתי של "מדד מ.ע.ל.ה" ("מחוייבות עסקים לחברה בישראל"), המדרג את הביצועים החברתיים והסביבתיים של החברות הגדולות הנסחרות בבורסה של ת"א. בעקבות פעילותה הורחבו במדד 2006 הקריטריונים הסביבתיים במדד לשיעור של 25%, בהתאם להשפעה הגבוהה שיש לחברות הגדולות במשק על איכות הסביבה ובריאות הציבור בישראל.
בתקופה האחרונה אנו עדים לתופעה לפיה חברות רבות פועלות לשיפור התנהלותן הסביבתית. כחלק ממגמה זו, מקבלים ארגונים סביבתיים פניות של מפעלי תעשיה המבקשים ליצור עמם דיאלוג, תוך הפגנת רצון לשקיפות של תהליכי הייצור והשפעתם על הסביבה. בנוסף לכך, בהדרגה ובזהירות מתפתחת במגזר העסקי גם תרבות מבורכת של דיווח סביבתי-חברתי של חברות. המגמה עדיין איטית ומצומצמת ביותר, אך הכיוון נכון וחשוב.

"חיים וסביבה" ממשיך לפעול כל העת לגיבוש דרכים לחזק ולהעצים את ארגוני הסביבה הפועלים בשטח ומתמודדים עם סוגיות סבוכות ומורכבות. לצורך כך הוקם "מרכז הסיוע לארגונים", המפעיל רשת רחבה של אנשי מקצוע ומומחים המסייעים בהתנדבות לארגוני הסביבה במגוון רחב של תחומים, כגון: הנדסת סביבה, תכנון, כלכלה, משפטים, אדריכלות נוף, חומרים מסוכנים ועוד.

בנוסף, מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין "חיים וסביבה" וארגוני הסביבה לבין האקדמיה. הקליניקות לצדק סביבתי באוניברסיטאות בר אילן ותל אביב מסייעות לארגונים לקידום מאבקים סביבתיים, ובכלל זה פניות לפי חוק חופש המידע, ייזום של הצעות לתיקוני חקיקה בכנסת, ואף פעילות משפטים כולל פניה לבג"צ בעת הצורך.

"חיים וסביבה" מוביל יוזמות ייחודיות שמטרתן להרחיב את המודעות הציבורית לנושאי איכות סביבה בישראל ולפרוץ דרך לקהלים רחבים. בין המפעלים הבולטים בשנים האחרונות היו "הגלובוס הירוק" – האירוע השנתי המרכזי של התנועה הסביבתית, בו מוענקים אותות הוקרה לאישים ולגופים שהצטיינו בפעילות למען איכות הסביבה ובריאות הציבור מקרב המגזר הממשלתי, העסקי והציבורי; "אקולנוע" – הפסטיבל הראשון בישראל לקולנוע סביבתי, שהתקיים בסינמטק תל-אביב; ו"מסע בשביל הסביבה" - מסע אופניים של כ-500 ק"מ לאורך ישראל, בהשתתפות עשרות רוכבים שביקרו במוקדים של בעיות סביבתיות מנהריה ועד אילת.

"חיים וסביבה" מקדם מגוון רחב של פעילויות בהם מוזמנים להשתתף גורמים מהמגזר העסקי, אנשי מקצוע ופעילים במישור המקומי והארצי. מידע רב על הפעילות ואפשרויות ההתנדבות והסיוע נמצא באתר האינטרנט החדש של "חיים וסביבה" http://www.sviva.net/ .


ינואר 2007חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים