שקיפות בהתנהלות הארגון

 ארגון חיים וסביבה הינו עמותה רשומה, שמספרה:  580138121

האסיפה הכללית השנתית של חיים וסביבה לשנת 2015 תתקיים ביום ראשון הקרוב, 18.10.15 בשעה 17.30 אחר הצהריים.

האסיפה תתקיים במשרדי הארגון, רח' סעדיה גאון 26 תל-אביב.

בנוסף לנושאים הקבועים בחוק, ובהם אישור המאזן והדו"ח השנתי, יתקיימו באסיפה בחירות לוועד מנהל חדש לחיים וסביבה.

כמו-כן, ועל-פי החלטת הוועד המנהל, מוצע לאשר תיקון לתקנון שיאפשר צירוף מספר חברים שאינם נציגי ארגוני סביבה לוועד. להלן נוסח התיקון המוצע: "חברי הוועד רשאים, בהחלטת רוב החברים המכהנים בו, להחליט על צירוף לוועד של אנשים שאינם מייצגים חברים בעמותה. ניתן לצרף עד 3 חברים, אך המספר לא יעלה על חמישית ממספר חברי הוועד המכהנים".

לקראת האסיפה העלינו לעמוד זה את כל החומרים הרלוונטיים:

  1. דין וחשבון מילולי לשנת 2014
  2. הכנסת ה - 20 מזווית סביבתית
  3. חיים וסביבה - דו"חות כספיים לשנת 2014
  4. ייפוי כוח להצבעה באסיפה הכללית של חיים וסביבה
  5. נוהל בחירות לוועד המנהל וקול קורא למועמדים
  6. סיכום חצי שנתי - וועדות איכות סביבה
  7. סיכום טקס הגלובוס הירוק לשנת 2015
  8. פרויקט אקלים - סיכום פעילות
  9. תקנון חיים וסביבה - אושר באפריל 2004
  10. מועמדים לוועד מנהל חדש לעמותה

 

אישור ניהול ספרים לשנת 2015

אישור פטור ממס לשנת 2015

אישור ניהול תקין לשנת 2015

אישורי ניהול תקין לשנים 2011 ו-2012, ודו"ח פעילות כספית לשנת 2010

דו"ח כספי לשנת 2013

דוח כספי לשנת 2012


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים