ייצוג ארגונים
ייצוג ארגונים
מידע מועדות התכנון
ארכיון מידע מועדות התכנון - שנים קודמות

ייצוג ארגוני הסביבה בועדות רשמיות ומקצועיות

בנובמבר 2002 אושר בכנסת חוק שיזם ארגון הגג "חיים וסביבה": "חוק יצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג 2002". חוק הייצוג מבסס עפ"י חוק את מעמד נציגי ארגוני הסביבה בועדות התכנון המחוזיות ובועדות ממלכתיות שונות שעוסקות באיכות סביבה. חוק זה שינה את המצב שהיה קיים קודם לכן, והפך את הנציגות של ארגוני הסביבה בועדות ממעמד של "משקיפים" למעמד של "חברים". מאז, נחקקו חוקים נוספים שהוסיפו נציג של ארגוני הסביבה לועדות קיימות ולועדות חדשות.
בנוסף, ארגוני סביבה זוכים לייצוג גם בועדות מקצועיות שונות, המוקמות מכוח החלטת ממשלה, החלטת שרים או החלטת מנכ"לי משרדים.
 
הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומית - מצגת סיכום הפעילות לשנת 2013
 
 
--
חוקים נוספים שמכוחם חברים ארגוני הסביבה בועדות שונות:
תקנות רשות מקרקעי ישראל (2011) - נציג ארגוני הסביבה בקרן לשמירת שטחים פתוחים
חוק לתיקון פקודת היערות (מס' 5), התשע"ב–2012 - נציג ארגוני הסביבה בועדה המייעצת לשר החקלאות ופיתוח הכפר בנושא עצים בוגרים
 
 
 
--
 
 
מה חשוב יותר - לשמור על שטחים פתוחים או לקדם אנרגיות נקיות זוללות קרקע? 
יום עיון לנציגי ארגוני הסביבה בועדות התכנון ואיכות הסביבה


ארגוני הסביבה תומכים בהשקעות ענק של ממשלת ישראל בפיתוח תשתיות חיוניות כגון: צינור גז טבעי, מתקנים לייצור אנרגיה נקיה ותשתיות רכבת. תשתיות אלה מהוות מנוף לפיתוח ולגיוס הון ומקדמות חברות ישראליות, טכנולוגיה ישראלית והפחתה של זיהום סביבתי, התורמת לבריאות הציבור. עם זאת, לא ניתן להתעלם מן העובדה שתשתיות אלה יוצרות גם מפגעים סביבתיים ופגיעה בערכי טבע חשובים. נציגי הארגונים בועדות התכנון מתמודדים עם שאלות אלה בעבודתם.
גם ברשויות המקומיות החל לאחרונה תהליך הגברת מודעות לנושאי איכות הסביבה, בין היתר בזכות הקמתן של ועדות איכות הסביבה המקומיות. עיריות רבות כבר משתמשות בנושאי סביבה כמנוף לקידום פרוייקטים כלכליים מקומיים.
"חיים וסביבה – ארגון הגג" לקח על עצמו להוביל דיון רחב ומשתף בין ארגוני הסביבה לגורמי ממשל והמגזר העסקי בסוגיות כלכליות מרכזיות אלה, ביום עיון שהתקיים ב - 8.2.2007 באוניברסיטת תל אביב.

 
 
מצ"ב קישורים לניירות העמדה שכתבו משתתפי הפאנלים ליום העיון:
מושב ראשון:
אנרגיה נקייה – האם שמירת הטבע בולמת מיליארדים לפיתוח ?
יו"ר המושב: עו"ד אלונה שפר (קארו), מנכ"לית חיים וסביבה
שרון קדמי, עיתונאי TheMarker
עו"ד נחמה סנה - יו"ר חברת הגז: תכנית צינור הגז בישראל, דגשים סביבתיים.

משתתפים:
עו"ד חזי קוגלר - מנכ"ל משרד התשתיות, שי אביטל – מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גרשון פלג - מנכ"ל החברה להגנת הטבע, אלי אמיתי – מנכ"ל רשות הטבע והגנים, פרופ' דני רבינוביץ – יו"ר חיים וסביבה, אוני' ת"א, עו"ד יריב אברמוביץ – מנכ"ל צלול, זהר לביא - מנהל מגזר תכנון סטאטוטורי ואיכות סביבה בחברת החשמל, דר' אברהם מלמד – יו"ר חב' מי גולן טורבינות רוח, אבי ברנמילר– מנכ"ל ונשיא חברת סולל מערכות סולאריות, עו"ד חנוך אילסר – אדם טבע ודין, עופר בן דב – מנהל תחום אנרגיה וסביבה, חב' אסיף אסטרטגיות


מושב שני:
רכבת ישראל מול שמירת טבע - תקציבי מיליארדים במסלול של התנגשות חזיתית
יו"ר המושב: דר' אריה נשר, בי"ס פורטר
שרון קדמי, עיתונאי TheMarker
עמוס גלרט - סמנכ"ל בטיחות ואיכות סביבה רכבת ישראל: תכנית הפיתוח של רכבת ישראל, דגשים סביבתיים.

משתתפים: אינג' ישעיהו רונן – ראש אגף בכיר בתכנון תעבורתי משרד התחבורה, עמוס גלרט - סמנכ"ל בטיחות ואיכו"ס רכבת ישראל, מיכל זוסמן – ממונה איכו"ס רכבת ישראל, יגאל בן ארי
– מנהל מחוז מרכז רשות הטבע והגנים, אפרים שלאין - ראש אגף תכנון תשתיות ארציות המשרד להגנת הסביבה, פרופ' ערן פייטלסון – האוניברסיטה העברית בירושלים, אדר' תמר דראל - פוספלד - יו"ר האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף, חנוך צורף– הקרן הקיימת לישראל, עינת מגד – מנכ"לית תחבורה היום ומחר.


מושב שלישי: האם איכות הסביבה היא בלם או מנוף פוליטי ברשויות המקומיות
יו"ר המושב: אורלי רונן, סמנכ"לית מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית
משתתפים:
אדר' שמואל גלבהרט - סגן ראש עיריית חיפה, דורון ספיר – סגן ראש עיריית ת"א ויו"ר איגוד ערים דן, אלכס וינרב – סגן ראש העיר מודיעין ויו"ר ועדת איכות סביבה, הדס שכנאי – חברת מועצת עיריית ת"א מטעם מפלגת הירוקים, עו"ד ליאור שמואלי - חברת "EcoFinance" יעוץ והשקעות אחראיות, ד"ר אופירה איילון – מוסד שמואל נאמן הטכניון, שרון עזריאלי – מ"מ מנכ"ל מרכז השלטון המקומי.


           

מושב ראשון: אנרגיה נקייה - האם שמירת הטבע בולמת מיליארדים לפיתוח?


 

מושב שני: רכבת ישראל מול שמירת טבע - תקציבי מיליארדים במסלול של התנגשות חזיתית

         

מושב שלישי : האם איכות הסביבה היא בלם או מנוף פוליטי ברשויות המקומיות ? 


 
 


 

 

 


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים