פעילות
הגלובוס הירוק
יום כדור הארץ
שלטון מקומי
קואליציית דרכים לקיימות
ייצוג ארגונים
מרכז סיוע לארגונים
צדק סביבתי
קשרי ממשל
ירוק עכשיו
כלכלה וסביבה
אחריות תאגידית
לקראת בחירות בכנסת 2015

משמר הסביבה

"משמר הסביבה" הוא ניוזלטר אלקטרוני תקופתי המעדכן על הפעילות הסביבתית בכנסת. בכל גיליון נסקרת הפעילות בנושאי סביבה בכנסת – חוקים חדשים שהתקבלו, הצעות חוק או הצעות לתיקון חוקים בעלות השלכות סביבתיות, לצד עדכונים בהתקדמות הליך החקיקה של הצעות חוק קיימות. כמו כן מוצגת סקירה של דיונים רלוונטיים בנושאים סביבתיים שהתקיימו בכנסת ובוועדותיה.

משמר הסביבה נכתב ע"י הקליניקה לפרקטיקה ומדיניות סביבתית של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן יחד עם "חיים וסביבה". משמר הסביבה מופץ בקביעות לארגוני הסביבה, חברי הכנסת ועיתונאים.

אוקטובר 2012

יוני 2012

מרץ 2012

 יולי 2011

דצמבר 2010

אפריל 2010

דצמבר 2009

אוקטובר 2009

יוני 2009

אפריל 2009

פברואר 2009

יולי 2008

פברואר 2008

דצמבר 2007


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים