כנסים ואירועים
כנס נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה 2014
יום עיון למשקיפים ונציגי ציבור בועדות - יוני 2012
מפגש הפורום המוניציפלי הירוק - יולי 2011
כנס ארצי מאי 2011
כנס ארצי דצמבר 2010

כנס ארצי מאי 2011: היערכות למהפיכת הפסולת ברשויות המקומיות

כמאה איש השתתפו בכנס, שהתקיים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, והתמקד בהתפתחויות האחרונות בתחום הטיפול בפסולת בישראל והשלכותיהן לרשויות המקומיות. אילן ניסים, ראש אגף פסולת במשרד להגנת הסביבה, שוחח על ההיערכות להפרדת הפסולת ברשויות המקומיות. ד"ר אילן צדיקוב, ראש תחום פרויקטים במשרד להגנת הסביבה, הציג את חוק האריזות שעבר בכנסת בסוף 2010, ואת השלכותיו הן על הטיפול בפסולת המושכלת והן על אופן אריזת המוצרים בשלב הייצור.

מילכה כרמל, יועצת סביבתית למרכז השלטון המקומי המקומי, הציגה את פרק הפסולת בפרויקט "תג הסביבה" שהושק בסוף השנה שעברה ועוסק בקידום ההתייעלות ברשויות במגוון תחומים. אורלי רונן-רותם, מנהלת המרכז לקיימות מקומית, הובילה שיחה פתוחה בנושא הקשיים וההזדמנויות לקידום יוזמות סביבתיות ברשות המקומית.

תומר בן-עמי, מנהל תכנית נאמני הסביבה במשרד להגנת הסביבה הציג את הפרויקט, שהיה ידוע עד לאחרונה כמערך "נאמני הניקיון". לאחר מכן השתתפו חלק ממשתתפי הכנס בהכשרה שזיכתה אותם בתעודת "נאמן סביבה".


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים