כנסים ואירועים
כנס נציגי הציבור בוועדות איכות הסביבה 2014
יום עיון למשקיפים ונציגי ציבור בועדות - יוני 2012
מפגש הפורום המוניציפלי הירוק - יולי 2011
כנס ארצי מאי 2011
כנס ארצי דצמבר 2010

כנס ארצי דצמבר 2010

למשתתפי כנס ועדות איכות סביבה ברשות המקומית שלום רב,

אנו רוצים להודות לכם על השתתפותכם בכנס הארצי הראשון בנושא ועדות איכות סביבה מקומיות, אשר נערך בסוף דצמבר במרכז הירידים בתל-אביב, בארגונם המשותף של המשרד להגנת הסביבה, מרכז השלטון המקומי וחיים וסביבה – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל.

הכנס נועד להביא לידיעתכם את הנעשה בתחום ועדות איכות הסביבה ברשויות השונות, הכלים העומדים לרשות חברי הועדות ולתת לכולנו טעימה מסיפורי הצלחה וקשיים ברשויות שונות. הכנס זכה להתעניינות רבה והשתתפו בו למעלה מ-150 חברי ועדות איכות סביבה מהגולן ועד אילת, וכן כ-50 משתתפים נוספים העוסקים בתחום.

הכנס מציין אבן דרך בפרויקט הדמוקרטיה המקומית של חיים וסביבה. מטרת הפרויקט היא לספק ידע, כלים ומענה מקצועי לכל החברים המעוניינים לקדם עשייה סביבתית ברשות המקומית, לקדם רישות והכרות בין חברי ועדות איכות סביבה ברשויות שונות ולייצר תמיכה בנושא שמירת הסביבה בשדה המוניציפאלי.

לשם כך, אנו מפעילים פורום מוניציפאלי ירוק, המיועד לחברי ועדות איכות סביבה וחברי מועצות עיר המעוניינים לפעול בתחום הסביבתי. הפורום נפגש מספר פעמים בשנה ומציע לחבריו כנסים, הכשרות וידע מעשי על נושאים סביבתיים מגוונים, הצעות לקידום יוזמות ופרויקטים ברשות המקומית, תמיכה של אנשי מקצוע בארגוני הסביבה והזדמנות להכיר ו"להתרשת" עם אנשים מרשויות שונות המקדמים נושאים דומים, כל זאת, ללא תשלום כמובן.

להצטרפות לפורום, שלחו לנו דוא"ל לכתובת muni@sviva.net, וציינו את שמכם, תפקידכם, מספר טלפון בו נוכל להשיגכם וכתובת דואר אלקטרוני. ההזמנות למפגשי הפורום ישלחו בדואר האלקטרוני.

הכנס כולו (מלבד ההופעה בסוף) שודר בשידור חי באתר חיים וסביבה ובאתר "שינוי ירוק". ניתן לצפות בו כעת באתר שינוי ירוק. לשימושכם, אנו מצרפים למכתב זה סיכום קצר של דברי הנואמים והמרצים המשתתפים. כמו כן, ניתן גם לעיין במצגות הדוברים שהועברו אלינו באתר חיים וסביבה.

אנו מבקשים להודות לכל השותפים להפקת האירוע והעוסקים במלאכה: המשרד להגנת הסביבה, מרכז השלטון המקומי, וצוות חיים וסביבה.

בברכה,

נאור ירושלמי       מאיה קרבטרי

מנכ"ל                מנהלת קשרי ממשל

 -----

סיכום עיקרי הנאומים:

ח"כ גלעד ארדן, השר להגנת הסביבה: בדבריו הדגיש השר ארדן את החשיבות של שינוי סביבתי ברמה המקומית וחינוך אוכלוסיה לקיימות. כן התייחס לחשיבות עידודה של צמיחה כלכלית בת קיימא. בדבריו, סקר השר את חמשת התחומים העיקריים אותם יקדם המשרד להגנת הסביבה בשנה הקרובה: פסולת, (לרבות העלאת היטל ההטמנה ככלי לעידוד מחזור, ויישומו של חוק האריזות בתהליך החדש), חינוך סביבתי, זיהום אוויר (בדגש על יישום חוק אוויר נקי), התמודדות עם משבר האקלים והפחתת גזי חממה וחיזוק האכיפה הסביבתית.

עמרם מצנע, לשעבר ראש עיריית חיפה וראש הוועדה הקרואה בירוחם: מר מצנע נאם בכנס זמן קצר לאחר סיום תפקידו כראש הועדה הקרואה בירוחם. מר מצנע התייחס לקשיים העומדים בפני השלטון המקומי בניסיון לאזן בין פיתוח ושמירה על הסביבה. על רקע זה, הדגיש את חשיבותן של ועדות איכות הסביבה בשלטון המקומי כפלטפורמה חשובה לחילול שינוי בתפיסה הסביבתית ברשויות המקומיות, ככלי מקצועי להתוויית מדיניות ותקצוב, ולשיתוף הציבור ושילוב התושבים בקבלת ההחלטות.

נאור ירושלמי, יו"ר ועדת איכות הסביבה בעיריית נס ציונה ומנכ"ל חיים וסביבה: מר ירושלמי סקר את ההיסטוריה של הקמת הוועדות, תחומי אחריותן ותוכן עבודתן והציג את פרויקט מיפוי הועדות של חיים וסביבה. מן הסקר עולה כי במרבית הרשויות הוקמו ועדות איכות סביבה. עם זאת, לא בכל הרשויות הן מתכנסות בתדירות המינימלית הקבועה בחוק ולא בכולן הושלם מינוי חברי הועדה בהתאם לנקוב בחוק, לרבות מינוי נציגי ציבור ומשקיפים. מר ירושלמי הדגיש את תפקידן של ועדות איכות הסביבה בחיזוק הדמוקרטיה בשלטון המקומי ועל הפוטנציאל חשיבות שיתוף הפעולה עם ארגוני הסביבה

 אלון ניסים, ראש אגף פסולת במשרד להגנת הסביבה: מר ניסים סקר את המגמות וההתפתחויות בתחום הטיפול בפסולת בישראל, על השפעתו של חוק האריזות החדש שיטמיע הפרדה במקור במשקי הבית, ועל מדיניות הפסולת הכללית של המשרד להגנת הסביבה.

אורלי רונן-רותם, מרכז השל, מנהלת המרכז לקיימות מקומית: גב' רונן סיפרה על ההיסטוריה שמאחורי החקיקה שהפכה וועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות לסטטוטוריות. היא הסבירה כי לוועדות איכות הסביבה הסביבתיות יש פוטנציאל להפוך לגורם המקדם סדר יום חברתי וסביבתי בתוך הרשות המקומית. היא סקרה את היחסים בין אגפי איכות הסביבה השונים והועדה ואת התפקיד והתפקוד של וועדת איכות הסביבה בהיררכיה המוניציפאלית וברשת הארגונית.

 מילכה כרמל, יועצת סביבתית למרכז השלטון המקומי: גב' כרמל דיברה על תכנית "תג הסביבה", העוסק בהתייעלות אנרגטית בשלטון המקומי, והתועלות הכלכליות שלו, חברתית ותקציבית. כמו כן פרטה גברת כרמל שורה של כלים אופרטיביים אשר יכולים לסייע להצלחת המהלך.

 פאנל ועדות איכות סביבה ברשויות המקומיות, בהנחיית העיתונאי אביב לביא:

גברת נעמי צור, סגנית ראש העיר ירושלים לתכנון ולסביבה ויו"ר ועדת איכות הסביבה בעירייה: גב' צור דיברה על חשיבות השקיפות בעשייה העירונית, וספרה על הניסיון שלה לקדם מעורבות תושבים בועדת איכות הסביבה העירונית בירושלים. גב' צור מנתה כלים שונים לקידום המודעות וההשתתפות הציבורית בדיונים, לרבות פרסום סדרי יום, פרוטוקולים ופתיחת דיונים להשתתפות הציבור.

מר יורם שפר, אשקלון, יו"ר ועדת איכות הסביבה: מר שפר דן בחשיבות של פריסה רחבה הוועדה אשר תאפשר התגברות על מכשולי הבירוקרטיה, על הצורך בשיתוף פעולה בין הועדה לבין אגפי העיר הביצועיים, כגון שפ"ע ותברואה, על מנת לייצר השפעה. על הצורך ליצור גוף בירוקרטי אשר אמון על איכות הסביבה.

מר אלכס ויינרב, לשעבר סגן ראש העיר מודיעין ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה בעירייה: מר ויינרב דיבר על חשיבות יצירתו של חזון סביבתי לעיר, שינחה את פעולת הוועדה והעירייה. הוא הדגיש את הצורך בהענקת תוקף סטטוטורי להחלטות הוועדה, בדומה להחלטות וועדות התכנון והבנייה. הוא אמר כי חשוב לרתום את הפקידות הבכירה ברשות המקומית לפעילות יחד עם חברי הועדה וחברי מועצת העיר עוד הדגיש את חשיבות שיתוף התושבים במסגרת דיוני הוועדה והעזרות בארגוני הסביבה ליצירת שינוי עירוני.


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים