מי אנחנו
חזון
ועד מנהל
הצוות
דו"ח מנכ"ל "חיים וסביבה"
שקיפות
היסטוריה
ראשי חיים וסביבה בעבר
קרנות

חזון

"חיים וסביבה" - ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, מהווה מסגרת תומכת לפעילותה של התנועה הסביבתית בישראל. בארגון הגג חברים כ - 130 ארגונים מכל רחבי הארץ, הפועלים לקידום איכות הסביבה והחיים, בריאות הציבור ושינוי חברתי- סביבתי. אנו פועלים לקידום מדיניות של פיתוח מקיים על בסיס של צדק סביבתי וחברתי, נגישות שווה למשאבי הסביבה וחלוקה שווה של נטל סביבתי, תוך הכרה באחריותנו כלפי הדורות הבאים.


רשימת הארגונים החברים בחיים וסביבה


החזון שלנו – תנועה סביבתית חברתית חזקה ומשפיעה
אנו חיים במציאות של הזנחה מתמדת והרס הסביבה, חיסול שיטתי של הריאות הירוקות, זיהום המים והאוויר וגזל של משאבים ציבוריים יקרים כגון חופי הים והשטחים הפתוחים.
התנועה הסביבתית-חברתית בישראל, קו המגן הראשון כנגד תופעות אלה, פועלת למען סביבה ראויה ובריאה, פיתוח מושכל ומקיים, שמירת האינטרס הציבורי וקידום ערכים של צדק סביבתי וחברתי.

"חיים וסביבה" פועל להעצמת התנועה הסביבתית-חברתית להשגת מטרות אלה, מסייע לארגונים במאבקים מול גופי ממשל, במתן שירותים מקצועיים, בהעלאת מודעות הציבור, ובקידום מאבקים ויוזמות משותפות.

"חיים וסביבה" מייצג, באמצעות הארגונים החברים בו, את האינטרס של התנועה הסביבתית בועדות ממלכתיות וציבוריות, על מנת לקדם ערכים סביבתיים-חברתיים בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

בפעילותנו זו, אנו נאבקים למען שמירת הסביבה בישראל, תוך כיבוד זכויות הדרים בה:
1. זכות של כל אזרח ואזרחית לאוויר בלתי מזוהם, למים נקיים, לנגישות למים זורמים ולקרקע נקייה מחומרים רעילים;
2. זכות לכל אזרח ואזרחית ליהנות ממשאבים ציבוריים זמינים ובחינם, כחופי הים והשטחים הפתוחים;
3. זכות של כל אזרח ואזרחית לסביבה בריאה, להגנה מפני מפגעי סביבה הפוגעים בחיים ובבריאות, ולחלוקה שוויונית של נטל הזיהום הסביבתי;
4. זכות של כל אזרח ואזרחית לנגישות חופשית למידע על משאבי הסביבה, על נזקים ומפגעים סביבתיים ומידע תכנוני;
5. זכות של כל אזרח ואזרחית לתחבורה ציבורית נוחה, מגוונת וזולה, להקלה על ניידות במרכזי הערים וביניהן, בין הפריפריה למרכז ולהקטנת הפערים בין המרכז לפריפריה;
6. זכות של כל אזרח ואזרחית למקורות תעסוקה;
7. זכות של כל אזרח ואזרחית לחינוך שווה, ללמידה במתקנים שתשתיתם הפיסית ראויה ונקייה ממטרדים סביבתיים.
8. וחובתנו לדאוג להבטחת זכויות אלה גם למען הדורות הבאים.

פעילותנו מתבצעת במשותף ובמתואם עם הארגונים החברים בחיים וסביבה, מול הכנסת ורשויות הממשל ובקרב הציבור הרחב, באמצעות מספר פרוייקטים מרכזיים:

מרכז סיוע לארגונים - פרוייקט פרו בונו
פעילות בכנסת ובממשל
תקשורת וסביבה
ועדת המעקב לצדק סביבתי
ייצוג ארגוני סביבה בועדות ממלכתיות


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים