זוכי אות הגלובוס הירוק 2009


הישג סביבתי - הפורום לקידום חוק אוויר נקי

חינוך סביבתי - בי"ס אקולוגי ניסויי "אפק" ראש העין

עמותה סביבתית - עמותת אחל"ה, איכות חיים לתושבי השרון

רשות מקומית - עיריית דימונה

פעיל סביבתי - ארנון גורן ופרויקט "אגנים ירוקים"

מגזר עסקי - חברת מג'יק Tech - יצרני "חסכמים"

עובד ציבור - גב' ואלרי ברכיה, סמנכ"לית בכירה למדיניות ותכנון במשרד להגנת הסביבה

תרומה מיוחדת לסביבה - דיים שירלי פורטרחיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים