סדנת חוק המזהם משלם

 

סדנא בנושא חוק "המזהם משלם"

2 בפברואר 2009

בעקבות כניסתו של חוק "המזהם משלם" לספר החוקים ביולי 2008, קיימו ארגוני איכות הסביבה סדנא על המשמעויות של החוק החדש לתעשייה, לרשויות ולארגונים האזרחיים. בסדנא שנערכה בחיפה, השתתפו פעילי ארגונים, חברי מועצות מקומיות ואנשי מקצוע מתחומים שונים.

חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008

עיקרי החוק מפי ח"כ דב חנין

מורה נבוכים לסעיפי החוק ומשמעויות משפטיות / עו"ד תמי גנות, אדם טבע ודין

כמה ישלם המזהם? חלופות לחישוב והוכחת טובת ההנאה / רועי כפיר, חיים וסביבה

אלון טל (2001). התועלת מאי ציות לחוקים סביבתיים: המקום של ניתוח כלכלי בקביעת קנסות למזהמים

ליאורה אהרון מאזרחים למען הסביבה בגליל פתחה בסיפור המאבק האזרחי שהביא ללידתו של החוק. "יותר מכול, המקרה הזה מלמד אותנו שגם אזרח חסר השכלה משפטית או כוח פוליטי יכול להניע תהליך חקיקה משמעותי. ההובלה של החוק, מול התנגדות ממשלה, על-ידי ח"כ דב חנין וח"כ אופיר פינס, כיו"ר וועדת הפנים, לא רק שאפשרו את העברתו, אלא גם הפכו הצעת חוק צנועה לחוק גדול ומשמעותי".

עו"ד תמי גנות מאדם טבע ודין הביאה סקירה של החידושים העיקריים בחוק, שהינו למעשה אסופה של תיקונים לחוקים סביבתיים קיימים. "למרות הכותרת של החוק, 'המזהם משלם', הוכנסו בו גם תיקונים חשובים לליקויים שאינם קשורים לסוגיית העיצומים הכלכליים דווקא. מניסיוני כמשפטנית מהתחום הסביבתי, אין די בחוק הכתוב, ועדיין, השינויים שנכנסו במסגרת 'המזהם משלם' נותנים הרבה יותר שיניים לאכיפה בתחומים השונים. אומנם, התובע של העיצום הכספי בחוק הינו 'הממונה', ועם זאת, ישנו מרחב רב לפעילות אזרחית שתביא להפעלה אפקטיבית יותר שלו."

רועי כפיר מחיים וסביבה הציג את המשמעויות הכלכליות של אחד החידושים החשובים של החוק - קביעת קנסות על-פי "טובת ההנאה" של המזהם ("רווחי המזהם"). "התיאוריה הכלכלית מלמדת אותנו כי העלויות מהן משתמט מפעל מזהם מהוות אומדן חסר וודאי לערך הכלכלי של הנזק שגרם המזהם. בעוד שאת הנזק הסביבתי, קשה למדוד ולכמת במונחי כסף, עלויות מניעה או הפחתה של זיהום קל יותר להעריך וברמת וודאות טובה. בארה"ב הביאה תובנה זו לפיתוח מודל פשוט ונגיש לכל לחישוב רווחי המזהם ולכך שבתי המשפט מקבלים סכומים אלו כמינימום לקנסות הנפסקים למזהמים. קנסות המחושבים על-פי רווחי המזהם מהווים שם כלי למיצוי הליכים מהיר בהסדרי טיעון ומכשיר הרתעה יעיל. ניסיון העבר בארץ מראה, כי קנסות שהוטלו היו נמוכים בסדר גודל מהעלויות שחסך המזהם. האם רשויות האכיפה ומערכת המשפט ידעו להפנים את החידוש שבחוק? כאן זהו גם תפקידנו בארגונים האזרחיים לדחוף קדימה את התהליך."

שני קיסר מהקואליציה לבריאות הציבור הציגה את המקרה הזיהום המתמשך ממפעל 'כרמל כימיקלים'. בדיון במליאה דנו המשתתפים, תושבי חיפה והצפון, בציפיותיהם מהרשויות והציעו דרכי פעולה לארגונים לשימוש בכלים החוקיים החדשים.

 


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים