קואליציית דרכים לקיימות
קואליציית דרכים לקיימות
דוחות ופרסומים
ארכיון ניוזלטרים דרכים לקיימות

דו"חות ופרסומים

 

 

אוגוסט 2011

כנס Resilient Cities 2011-סיכום ורשמים

 

בתחילת יוני נערך בבון שבגרמניה הקונגרס העולמי השני של ערים חסינות והתמודדותן עם משבר האקלים.

הכינוס אורגן על ידי ארגון ICLEI, הפועל לקידום קיימות בערים בכל רחבי העולם.

נציגות חיים וסביבה השתתפו בכינוס, ולפניכם מובאים סיכומי הרצאות, קישורים למידע רב ותובנות מהכנס.

 

(לקריאת הסיכום המלא לחצו על הכותרת).

 

 

 

 יוני 2011

התכנית הלאומית להפחתת גזי חממה - עמדת ארגוני הסביבה

מסמך זה נכתב בעקבות המלצות "ועדת שני" והחלטת הממשלה להוציא לפועל תכנית לאומית רב-שנתית להפחתת פליטות גזי החממה בישראל. ההחלטה אמורה להוציא מהכח אל הפועל את התחייבותה הבינלאומית של ישראל להפחית 20% מסך הגידול בפליטות גזי החממה הצפוי על-פי תרחיש "עסקים כרגיל" עד שנת 2020.

נייר העמדה כולל התייחסות למרכיבים החסרים בתכנית, בנושאי משק האנרגיה, התייעלות אנרגטית, בניה ירוקה, תחבורה ומשק המים, והמלצות להשלמת פערים אלה בהמשך. מטרתן של הערות אלה לשפר ולחזק את העשייה שהחלה בה הועדה, לקראת קבלת ההחלטות על השלבים הבאים של תכנית ההפחתה.

 

דצמבר 2010

ארגוני הסביבה קוראים לממשלת ישראל לאמץ אסטרטגיה, לא רק תוכנית פעולה -נייר עמדה לקראת יציאת משלחת ארגוני הסביבה לועידת האקלים בקנקון, מקסיקו.  עברית      אנגלית

 

 

 

 

נייר עמדה: ישראל מפגרת אחרי העולם בקביעת מדיניות אקלים

ישראל מול משבר האקלים - סיכונים לעומת הזדמנויות כלכליות, דו"ח דרכים לקיימות VII, אפריל 2009

ראו קישורים לגיליונות ניוזלטר לקיימות ומשבר האקלים  בעמוד הראשי של הקואליציה

 

                   

 

           

מצגות:

ישראל מול משבר האקלים - מסמך מדיניות

הפרק הכלכלי

פרק האנרגיה

פרק המים

                     

מצגת המשרד להגנת הסביבה: היערכות ישראל לשינוי האקליםדרכים לקיימות VI: ממשלת ישראל ומשבר האקלים, ינואר 2008

Non-Sustainable Development in Israel, April 2007

            ערב ציבורי בנושא ההתחממות הגלובלית - בעקבות ועידת באלידו"ח דרכים לקיימות V: בראי תקציב המדינה המתוכנן לשנת 2007, דצמבר 2006

  


Paths to Sustainability V December 2006

מצגת: דרכים לקיימות V "בראי תקציב 2007"
מדיניות הממשלה לקידום פיתוח בר-קיימא


מסמך מדיניות: כלים ועקרונות לבניית תקציב בר קיימא, ספטמבר 2006

 

נייר עמדה: המשק מפסיד מיליארדים בגלל תחלואה מזיהום אוויר, יוני 2006דרכים לקיימות III:פיתוח בר קיימא בתקציב המדינה 2005

 

דרכים לקיימות I: פרק המבוא מתוך דו"ח הצללים לועידת האו"ם ביוהנסבורג, 2002

 


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים