הכשרה בנושא אחריות תאגידית לארגוני הסביבה

ביום חמישי ה- 01.12 נפתחה ההכשרה לארגוני הסביבה בנושא אחריות תאגידית באירוע חגיגי במעמד מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה.
המשך מפגשי ההכשרה יערכו על פי חלוקה לאיזורים (מרכז, דרום וצפון).

תכנית הכשרה לארגוני הסביבה בנושא אחריות
כולל מצגות המרצים

מפגש הפתיחה (01.12, המועצה לישראל יפה, ת"א)

התכנסות

 

  15:30 - 16:00

ברכות

נאור ירושלמי, מנכ"ל חיים וסביבה

16:00 - 16:15

הרצאת פתיחה
האתגר העסקי - סביבתי בעידן הבתר תעשייתי


פרופ' יהודה כהנא, ראש מכון אקירוב
16:15 - 16:45
בין דיאלוג לשיתוף ציבור
דיאלוג אל מול שיתוף ציבורעקרונות ואתיקה לדיאלוג
חסמים וסיכונים בדיאלוג, דוגמאות לדיאלוגים שהתקיימו בין המגזר העסקי לחברה האזרחית


דר' אהובה ווינזור, פסיכולוגית סביבתית, יועצת לשיתוף הציבור בקבלת החלטות
למצגת לחץ כאן 

16:45- 17:30
דיון
האם וכיצד דיאלוג בין המגזר העסקי לחברה האזרחית יעודד לקיחת אחריות ועשייה מהותית של התאגידים בתחום הסביבתי-חברתי


ענת מוסנקו, מנהלת אחריות סביבתית, מעלה
למצגת לחץ כאן

17:30- 18:15

הפסקה   18:15 - 18:30
ברכות אלונה שפר (קארו) - מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה
ניר קנטור - נציג התאחדות התעשיינים
18:30 - 19:00
מונחי יסוד באחריות תאגידית
הרקע להתפתחות תחום האחריות התאגידית מי מדווח? המצב בארץ ובעולם כיום
דיווח CSR כתוצר/תהליך של ניהול אחריות תאגידית
שיח מחזיקי עניין - מיהם "מחזיקי העניין"
דרוג מעלה ודירוגים מהעולם:dow jones sustainability index, ftse4good, newsweek green 500, etc.
מדד השקיפות, שירטוט הזירה של יחסי הכוחות בין המגזרים ותפקיד המגזר האזרחי בדיווח

דר' יונתן מנוחין, מנהל מחלקת אחריות תאגידית, BDO
למצגת לחץ כאן 

19:00- 20:00

 

מפגש שני: מדדים, תקנים וחקיקה
מרכז: 08.12
דרום: 12.01
צפון: 09.02

התכנסות מרכז  דרום  צפון 

15:30- 15:45

הרצאה
הפן המשפטי ומה נדרש מחברות לדווח כיום ומה התקנים שנדרש מתאגידים לעמוד בהם (חוק אווויר נקי, חוק האריזות, ועוד)


עו"ד עידית רייטר, שותפה וראש המחלקה לאיכות סביבה, פרופ' יובל לוי ושות' 


עו"ד איל עופר, משרד פרופ' יובל לוי ושות' 


עו"ד עידית רייטר, שותפה וראש המחלקה לאיכות סביבה, פרופ' יובל לוי ושות' 

15:45- 17:00

הרצאה
מרכיבי דו"חות האחריות התאגידית ובחירת אינדיקטורים למגזרים שונים
GRI והנחיותיו ה- GRIGLOBAL COMPACT והנחיותיו,
תווי תקן קיימים : 14001 ISO, AA1000, בניה ירוקה, EMAS , reach- תעשייה כימית, Responsible Care
דיווח אקלים : Carbon Disclosure Project בעולם ובארץ


ויטלי ויינבלט, יועץ לאחריות סביבתית, BDO זיו האפט
למצגת לחץ כאן


חגית אלפנדרי, חיים וסביבה


חגית אלפנדרי, חיים וסביבה

17:00 - 18:30

  

מפגש שלישי: הזווית העסקית והתקשורת – כלים מעשיים

מרכז: 15.12
דרום: 19.01
צפון:16.02

התכנסות מרכז  דרום צפון

15:30- 15:45

הרצאה
דילמות בניהול אחריות תאגידית


רונית שחר, מנהלת אחריות סביבתית, קבוצת שטראוס

איילה מילר, מנהלת אחריות תאגידית, טבע

עזריאל פילסדורף, מנהלת אחריות תאגידית, נשר

15:45- 17:00

הרצאה
תהליכים לקראת אחריות תאגידית בתוך החברה


עיברי ורבין, מנכ"ל Goodvision 

איילה מילר, מנהלת אחריות תאגידית, טבע

שירלי קנטור שני, יועצת

17:00 - 17:45

הרצאה
כיצד כותבים דו"ח אחריות תאגידית


ניר קורן,יועץ לאחריות סביבתית, BDO זיו האפט. למצגת לחץ כאן
   

17:45 - 18:30

הרצאה
אחריות תאגידית - השימוש בתקשורת

  חגית אלפנדרי, חיים וסביבה
דוגמאות מהשטח- תקשורת ושיווק ירוק

שירלי קנטור שני, יועצת

18:30 - 19:30

 

 

 

מפגש רביעי: הזווית הסביבתית - סוגיות מרכזיות*
מרכז: 29.12
דרום: 26.01
צפון:23.02

התכנסות

מרכז  דרום צפון

15:30- 15:45

זיהום אוויר

    נציגת הקואליציה לבריאות הציבור  

חשיבה בפיתוח מוצרים

יאיר אנגל, מנכ"ל קיימא  חני איזנשטייט 
למצגת לחץ כאן
יאיר אנגל, מנכ"ל קיימא  

מגוון ביולוגי ובעלי חיים

אלון רוטשילד, מנהל תחום מגוון ביולוגי, החברה להגנת הטבע
למצגת לחץ כאן
לחוברת מידע בנושא המגוון הביולוגי ואחריות תאגידית לחץ כאן

יוסי וולפסון, עו"ד תנו לחיות לחיות 

 

 

פסולת

       

זיהום אוויר ואנרגיה באחריות

    מעיין חיים, הקואליציה לבריאות הציבור
למצגת לחץ כאן
 

תחבורה 

גיל יעקוב, מנכ"ל, איגוד צרכני התחבורה הציבורית 
למצגת לחץ כאן

גיל יעקוב, מנכ"ל, איגוד צרכני התחבורה הציבורית
למצגת לחץ כאן

גיל יעקוב, מנכ"ל, איגוד צרכני התחבורה הציבורית
למצגת לחץ כאן

 

 

  

*בכל מסלול ידונו 4 נושאים מתוך הרשימה הר"מ

מפגש חמישי: התנסות מעשית וסיכום
מרכז: 05.01
דרום: 02.02
צפון:01.03

התכנסות

מרכז דרום 

15:30- 15:45

עבודה מעשית
עבודה בקבוצות - ניתוח דוחות שפורסמו והצגתם במליאה

נגה לב ציון-נדן, מנכ"ל Greeneye  יונתן פורת, Greeneye

15:45 - 19:00

סיכום מומו מהדב, מנכ"ל מעלה
נאור ירושלמי, מנכ"ל חיים וסביבה
נאור ירושלמי, מנכ"ל חיים וסביבה

19:00 - 19:30

 


חיים וסביבה | סעדיה גאון 26, ת.ד 2001, תל אביב 6713521 | טלפון: 03-5602256 | פקס: 03-5602104 | sviva@sviva.net
Life & Environment, 26 Sa'adia Gaon st., TelAviv 6713521 Tel: 972-3-5602256 Fax: 972-3-5602104 www.sviva.net

בניית אתרים